Archive | mars, 2008

Försträckning

14 mars

Försträckning: ett avtal, varigenom någon till annan överlämnar penningar, vissa varor m. m., med villkor att framdeles erhålla tillbaka lika mycket av samma slag.

Källa; wikipedia