Archive | maj, 2009

Lånen under ”kristider”

17 maj

Hur tror ni att det svenska folket agerar med lån under lågkonjukturer?

Räntan är lägre än någonsin, men fortsätter folk att låna eller blir det väldigt återhållsamma?

Vad tror ni?