Archive | januari, 2017

Ekonomisk budget för året

16 januari

Att tänka på ekonomin, och få lönen att räcka till varje månad, det är något som man bör tänka på för att få det att gå ihop. För att påbörja detta, och kunna leva efter sin ekonomiska budget för året, ska man se till att tillsammans med sin partner/familj, om man har en sådan, sätta sig ner och skriva ner olika kategorier. Exempel på kategorier kan vara: nöje, shopping, transport, mat, kläder, resor samt sparande. Utifrån dessa kategorier kan man på ett sätt se till att lägga upp en budget, vilken visar hur mycket man varje månad får spendera för respektive kategori. Det här en riktigt bra grej att göra, sedan kan man alltid föra in kostnader i ett excel-dokument, eller varför inte i en pärm, för att se om man verkligen följer budgeten. Ett annat tips kan vara att se till att köpa en utgiftsbok, där man kan föra samtliga kostnader, och på så sätt se hur mycket man har kvar av budgeten för månaden.