Lånat

Att låna kan vara enkelt och bekvämt.

Minskning för sms-låntagare

29 september

Antalet obetalda sms-lån har minskat drastiskt, enligt ny statistik från Kronofogden. Under första halvåret i år fick Kronofogden in 15.939 ansökningar om betalningsförelägganden för obetalda sms-lån.

Detta är en minskning med 32 procent jämfört med samma period i fjol då det kom in 23.465 ansökningar. Det är ett trendbrott som Kronofogden hoppas håller i sig. Orsaken tros bland annat vara den förbättrade konjunkturen, en självsanering av marknaden inför kommande regelförändringar och Konsumentverkets granskningar av sms-låneföretagen.

Enligt den senaste statistiken kom över 600.000 ansökningar om betalningsförelägganden in under första halvåret i år. Före den akuta finanskrisen, första halvåret 2008, var antalet ansökningar knappt 500.000. Första halvåret 2009 hade högen vuxit med drygt 100.000 alltså till ungefär samma nivå som första halvåret i år.

Känns bra att all denna turbulens kring sms-lån börjar ta slut, och att folk har förstått att det inte är ett så smart sätt att låna pengar på.
Kan när vi ändå har frågan i luften passa på att fråga om någon utav er har tagit ett sms-lån?

Inga kommentarer.

Lämna ett svar