Archive | Ordförklaring

RSS feed for this section

Försträckning

14 mars

Försträckning: ett avtal, varigenom någon till annan överlämnar penningar, vissa varor m. m., med villkor att framdeles erhålla tillbaka lika mycket av samma slag.

Källa; wikipedia 

Definition av lån

29 januari

Vad är egentligen ett lån?

Ett lån är ett avtal som innebär att en part, låntagaren, tar emot en summa pengar från utlånaren och förbinder sig att återbetala dessa med eller utan ränta. De ingående parterna i låneavtalet kan vara privatpersoner, företag, banker och stater.